FILTRIRNE NAPRAVE

Bazenski filtri sodijo med filtrirne naprave. Primarna naloga filtrirnih naprav je oskrba za čisto vodo. Se pravi, da iz vode, katera je v samem bazenu čistijo umazane delce, kot so prah, blato, listje,.... V bazenski industriji so najpogosteje uporabljeni peščeni in kartušni bazenski filtri.Peščeni bazenski filtri so sestavljeni iz filtrske posode, napolnjene s filtrirnim medijem, šest-potnega ventila, manometra, črpalke in vseh potrebnih cevnih inštalacij. Kartušni bazenski filtri pa so sestavljeni iz filtrirne posode in filtrirnega vložka ali kartuše, manometra, ventilov in cevnih instalacij.Kot filtrirni medij v filtru, lahko uporabimo filtrirni pesek, AFM (aktivni filtrirni medij), diatomejsko zemljo, kartuše in podobno. Za bazene se v bazenskih filtrih najpogosteje uporablja filtrirni pesek, za boljšo kvaliteto bazenske vode pa AFM (aktivni filtrirni medij), ki zagotavlja filtracijo manjših delcev iz bazenske vode in daljšo življenjsko dobo.Velikost filtrirne naprave določamo glede na velikost bazena in obremenitev bazenske vode (število kopalcev, količina umazanih delcev iz okolja, …).